V září 2019 otevíráme novou

PSYCHOTERAPEUTICKOU SKUPINU 

➢ Skupina je polootevřená a je určena pro širokou veřejnost od 18 let

➢ Vstupem do skupiny získáte možnost: 


✔ poznat fungování mezilidských vztahů, 

✔ uvědomit si své chování ve skupině, 

✔ poznat sami sebe, 

✔ zažít léčivé prostředí skupiny. 


➢ Skupina se bude scházet 1x za týden na 90 min. v podvečerních hodinách 

➢ Cena za jedno setkání je 300Kč. 

➢ Dynamikou skupiny Vás budou provázet terapeuté Mgr. Lucie Svobodová a Bc. Michal Ošťádal. 


Před přijetím do skupiny je nutný individuální pohovor s terapeuty. 

Do skupiny se můžete přihlásit na tel. číslech 731 117 263, 602 223 606 

nebo e-mailech lucie.svobodova.82@gmail.com nebo michal.ostadal@gmail.com

Vytvořte si webové stránky zdarma!